Kort om konstnärerna

 

CARL HAMMOUD

Carl Hammoud visar i utställningen tre målningar ur serien ”STUMBLE” och ett fristående verk med titeln ”III”. De tre målningarna ur STUMBLE-serien är resultatet av ett slags upprepad återgivning eller omtolkning av den ursprungliga förlagan; ett fotografi som visar en hög med stolar, taget under studentprotesterna i Chile 2011.

Baserat på detta fotografi gjorde Hammoud en målning (”The Protest”) 2013 som lånades ut för att användas till inspelningen av filmen ”The Square”. Filmens scenograf lät bygga en verklig stolshög med målningen som förlaga, vilken Hammoud i sin tur fotograferade under ett besök i filmstudion. Dessa fotografier tjänade sedan som förlaga till målningarna i serien STUMBLE.

Målningen ”III” bygger på ett av Hammouds egna tidigare verk, målningen ”Destroy Restore” från 2011, där han har jobbat efter ett fotografi som visar kaoset efter en översvämning på en skola för synskadade. Precis som i STUMBLE tjänar upprepningen i ”III” som ledmotiv och meningsbyggare.

Carl Hammoud är född 1976 i Stockholm och utbildad vid Konsthögskolan Valand 1999–2004. Han har haft separatutställningar på bland andra Galleri Magnus Karlsson, Eskilstuna Konstmuseum och Lora Reynolds Gallery i Austin, Texas. Han finns representerad på bland andra Moderna Museet, Magasin III, British Museum, Malmö Konstmuseum och Göteborgs Konstmuseum. Hammoud bor och verkar i Stockholm.

 

LENA JOHANSSON

Lena Johansson har i sitt måleri under många år hämtat sina motiv från livsstils- och modemagasin. Till Market Art Fair förra året drog hon sitt koncept ytterligare ett varv när hon i stället för på traditionell duk började måla direkt på enkla vita t-shirts och jeans. Tillsammans med målningar gjorda på funna material som plywood och plexiglas utgör hennes bildserie ett koncentrerat och kritiskt fokus på konsumism och den kommersiella bildens plats i det offentliga rummet.

Lena Johansson är född 1975 i Solna. Hon är utbildad vid Kungliga Konsthögskolan i Stockholm och Konsthögskolan i Malmö. Hennes verk har bland annat visats på Art Basel, Vestfossen Kunstlabratorium, Moderna Museet i Malmö, Galleri Andréhn-Schiptjenko och Nordic Contemporary i Paris. Lena Johansson bor och verkar i Malmö.

 

HENRIK LUND JØRGENSEN

Undantagstillståndet, som består av förskjutningar, är ett tillstånd i den demokratiska processen där rådande lagar och regler inte längre är applicerbara. Processer och beslut tvingas igenom både i personliga relationer och på den större politiska arenan. I detta tillstånd befinner vi oss när den danske konstnären Henrik Lund Jørgensen i verket ”Friends He Lost at Sea” lånar motiv och komposition från Skagenmålaren Michael Anchers välkända verk ”Vil han klare pynten” (1879) och ”Mandskabet reddet” (1894). Sceneriet är densamma som förlagans, den dramatiska danska västkusten, men karaktärerna är nya. I stället för fiskarna har i Lund Jørgensens verk båtflyktingar intagit deras platser och måleriet har bytts ut mot video och fotografi. Vid upprepade tillfällen har konstnären besökt området kring Hanstholm på Jylland. Här ligger ett flyktingläger sida vid sida med hundratals kvarlämnade bunkrar från andra världskriget. Utifrån den erfarenheten har Lund Jørgensen iscensatt de klassiska kompositionerna och skapat en politisk psykologisk fabel som består av myter med teman som nationalitet, tillhörighet och ras.

Henrik Lund Jørgensen är född 1975 i Saltvig, Danmark. Han är utbildad på bland andra Konsthögskolan i Malmö och har under de senaste åren deltagit i en rad utställningar och videovisningar i Sverige och utomlands, som på Scandinavia House i New York, Konstmuseet i Bonn, Norrtälje Konsthall, Århus Kunstbygning och Kiasma i Helsingfors. Lund Jørgensen ingår i Dr. Lorella Scaccos antologi över nordisk videokonst, ”Northwave”. Han bor och arbetar i Malmö.

 

PAULIINA PIETILÄ

Pauliina Pietilä vill i sitt måleri visa hur vår uppfattning av verkligheten styrs av det som vi väljer att se i stunden. Ibland kan det kännas som om det som är inbillat eller bara en synvilla är mer sant än det man faktiskt ser, och det är den sanningen som Pietilä vill fånga. Måleri har en drömlik funktion att bearbeta världen. Målningarna speglar vår tid och vi behöver denna spegel som målningen förser som en tröst, men också som ett vittne. Att det man söker och känner igen i ett konstverk är någonting som också har upplevts av andra.

Pauliina Pietilä är född 1982 i Ilmajoki, Finland. Efter Nordiska Konstskolan i Kokkola utbildade hon sig på Malmö Konsthögskola, med examen 2011. Hennes måleri har bland annat visats på Art Fair Volta i Basel, Galleri Flach, Tavastehus Konstmuseum, Liljevalchs konsthall och Malmö Konstmuseum. Pauliina Pietilä bor och är verksam i Malmö

 

VIKTOR ROSDAHL

Viktor Rosdahl använder ett brett spektrum av bilder som förlagor i sitt måleri. Det kan vara bilder ur böcker och tidningar, egna fotografier eller fotografier som Rosdahl har fått av andra. Bland annat har han haft ett samarbete med en nyhetsfotograf under flera år. Det kan också vara bilder som han har hämtat från nätet eller tv. Bilderna samlar Rosdahl i olika mappar i sin dator som han sedan kan bläddra genom. Mapparna har titlar som Andra Världskriget, Demonstrationer, Samtida krig och politik, Moln och så vidare. Vissa bilder kan ligga i en mapp i åratal innan de kommer till användning.

Rosdahl har också ett brett spektrum av stilar som målare. I vissa målningar utgör ett enskilt motiv, exempelvis ett snötäckt berg, hela bilden medan andra av hans verk består av ett myller av olika motiv. Rosdahl har en förmåga att kombinera det höga och det låga, det vackra och det fula, det upphöjda och det triviala. Han är en konstnär som utforskar och utmanar, som tänjer på ramarna för vad som är måleri och som undviker att sätta gränser för sig själv eller för betraktaren.

Viktor Rosdahl är född 1980 i Helsingborg och har utbildat sig vid Kungliga konsthögskolan i Stockholm och Konsthögskolan i Malmö. Han har haft separatutställningar på bland andra Ljungbergmuseet, Bollnäs museum och konsthall, Christian Larsen Gallery, Johan Berggren Gallery, Galleri Arnstedt och Galleri Ping-Pong. Han har deltagit i ett stort antal grupputställningar på bland andra Nordic Contemporary i Paris, The Armory Show i New York, Fondazione Giorgio Cini i Venedig, Volta i Basel, Kunsthall M3 i Berlin, Charlottenborg i Köpenhamn, Malmö konsthall, Malmö konstmuseum, Bonniers konsthall, Lunds konsthall och Göteborgs konsthall. Viktor Rosdahl bor och är verksam i Malmö.

 

HANNA SJÖSTRAND

I Hanna Sjöstrands verk ”Painted” undersöker hon vad det innebär att verka som konstnär i en tradition med historia. Oavsett om en konstnär är för eller emot att placeras i en tradition med etablerade roller och förutbestämd kontext, så finns historien där och klibbar sig fast vid konstnären och dess verk. Sjöstrand välkomnar och undersöker denna oundvikliga relation och kliver med nyfikenhet in i den (post-)modernistiska rollen som konstnärligt geni genom den brittiska konstnären Paul McCarthy. I sin film ”Painter” från 1995 leker och ironiserar McCarthy, iklädd en stor clownlik näsa, över abstrakt expressionism och den modernistiskt affektfulle målaren. Sjöstrand har antecknat varje rörelse och kontakt McCarthy har med de målningar som skapas i filmen för att sedan med exakthet upprepa tillblivelsen av dem på nytt. På detta sätt har Sjöstrand skapat unika reproduktioner som genom sitt extra konceptuella lager både ifrågasätter och instämmer i McCarthys kritik av det konstnärliga geniet. Sjöstrand väver på så sätt medvetet och självständigt in sig i konsthistorien och föreslår att ett konstverk samtidigt är estetik och koncept, materialitet och historia, kropp och reflektion, samt att ett verk kan vara originellt och samtidigt möjligt att återskapa i ny originalitet.

Hanna Sjöstrand är född 1978 i Karlskoga. Hon är utbildad vid Nyckelviksskolan, Gerlesborgsskolan i Bohuslän, Valands Konsthögskola och Konsthögskolan i Malmö. Sjöstrand har bland annat visats på The Situated Room i Los Angeles, Landsforeningen Norske Malere och Kunsthøgskolen i Oslo, Teaterfestivalen i Fjaler, Galleri Wallner, Galleri Ping-Pong, Elastic Gallery samt Krognoshuset i Lund. Hanna Sjöstrand bor och verkar för närvarande i Oslo.

 

ELIZABET THUN

Elizabet Thuns målningar handlar om människans förhållande till naturen. Gränssnittet mellan inne och ute, mellan natur och civilisation. Platser och situationer där det dolda ställs mot det synliga. Där både illusioner går i kras och där förväntningar spirar.  I de verk som Thun visar på Ystad Konstmuseum fördjupar hon sig i en detaljrikedom samtidigt som hon låter de abstrakta inslagen vara lika viktiga och låter dem mötas i måleriet. Thun söker efter en känsla och närvaro som genom minnenas bearbetning bildar en ny plats och berättelse. I hennes måleri är naturen alltid nära och hon har i flera projekt arbetat med sin egen och vår tids relation till skogen.

Elizabet Thun är född 1978 i Järnforsen och är utbildad på Pernbys Målarskola, Gerlesborgsskolan i Stockholm och Konsthögskolan i Bergen, varifrån hon tog sin examen 2009. Hon har bland annat ställt ut på Galleri Ping-Pong, Galleri Arnstedt, Kunstnerforbundet i Oslo, Ayumi Galleri/Cave i Tokyo och på Galleri Thomas Wallner i Simris.  Hon finns representerad på/inköpt av bland andra Nya Karolinska i Solna, NSB-konsernet i Oslo, Filosofiska Institutet i Bergen, Statens Konstråd och Uppsala Kommun. Elizabet Thun bor och är verksam i Malmö.

 

KRISTOFFER ZETTERSTRAND

Kristoffer Zetterstrand är en klassiskt skolad målare vars referenspunkter ofta ligger flera hundra år bakåt i tiden. I sina egna målningar kombinerar han sitt intresse för renässansmåleri med en rad samtida influenser som datorspel, pixelgrafik och fotografiska förlagor. Hans verk blir till stor del till innan han ens har rört en pensel, då han med hjälp av avancerad mjukvara skapar egna 3D-världar i vilka han konstruerar de bilder som sedan tjänar som förlagor till hans måleri. I sina 3D-världar kan han vrida och vända på scenen, experimentera med ljussättning och arbeta fram kompositionen på ett fritt sätt. Han skulpterar landskap och arkitektur, och klär in modellerna med texturer, som om han gjorde en form av virtuella stilleben. Den rendering som blir resultatet är inte ett färdigt verk utan en förlaga som sedan översätts till måleri.

Kristoffer Zetterstrand är född 1973 i Stockholm. Han är utbildad vid Gerlesborgsskolan i Stockholm, Facultad de bellas artes i Madrid och Kungliga Konsthögskolan, varifrån han tog examen 2001. Han har ställt ut flera gånger på ALP/Galleri Peter Bergman och Stene Projects samt visats på institutioner som Göteborgs Konstmuseum, Konstakademien och Smithsonian American Art Museum i Washington. Zetterstrand har gjort ett stort antal offentliga utsmyckningar och finns representerad hos bland andra Statens Konstråd, Stockholms stad och David Beitzel Collection i New York. Kristoffer Zetterstrand bor och är verksam i Stockholm.

 

 

Samtliga texter på den här bloggen är skrivna av Isac Nordgren Jonasson förutom Viktor Rosdahls text om sitt eget konstnärskap samt presentationstexten av Hanna Sjöstrand (som går att läsa här ovan) som är skriven av Frida Klingberg.

 

Annons